REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2020

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2020
Më shumë

Takimi mbi Analizën Vjetore 2020

Më datën 23.02.2021  në mjediset e ISHTI-t u zhvillua takimi mbi Analizën Vjetor 2020 e Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial. Arritjet për vitin 2020 dhe sfidat që na presin për 2021, u diskutuan gjatë takimit të zhvilluar në kuadër të Analizës Vjetore mes...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 11 subjekte për muajin Dhjetor 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Nëntor 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 6 subjekte për muajin Tetor 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 2 subjekte për muajin Shtator 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Gusht 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 8 subjekte për muajin Korrik 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 0 subjekte për muajin MAJ 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin MAJ 2020. Fokusi i kontrolleve të...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Prill 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Prill 2020. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë