Organigrama


Struktura

Sokol Zaimi  , Kryeinspektor

E-Mail: sokol.zaimi@ishti.gov.al

Suela Meta – Drejtor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme
E-Mail : suela.meta@ishti.gov.al

Meriljan Kurtaj – Drejtor, Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion
E-Mail : meriljan.kurtaj@ishti.gov.al

Frenkli Disha – Drejtor, Drejtoria e Laboratorit Qëndror
E-Mail : frenkli.disha@ishti.gov.al

Amarildo Lamaj – Drejtor,  Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse
E-Mail : amarildo.lamaj@ishti.gov.al

Ahmet Shehu – Drejtor, Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit
E-Mail : ahmet.shehu@ishti.gov.al

Inva Shaba – Drejtor, Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional
E-Mail : inva.shaba@ishti.gov.al

Spartak Shytaj – Drejtor, Drejtoria e Çështjeve Juridike
E-Mail : spartak.shytaj@ishti.gov.al

Silvana Lamaj – Drejtor, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës
E-Mail : silvana.lamaj@ishti.gov.al

Bruxhilda Kito – Drejtor, Drejtoria e Analizës së Vlerësimit të Riskut & Monitorimit
E-Mail : bruxhilda.kito@ishti.gov.al

Eugen Kristo -Drejtor, Drejtoria e Sistemit të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare
E-Mail : eugen.kristo@ishti.gov.al