» Vendim Nr. 1061, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Për pajisjet elektirke të projektuara për përdorim brenda kufijve të tensionit” dhe për përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara.
Postuar më: 12/04/2022

Vendim Nr. 1061, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Për pajisjet elektirke të projektuara për përdorim brenda kufijve të tensionit” dhe për përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara.

Kontakt