» Vendim Nr. 1060, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Per makinerite” dhe percaktimin e listes se standarteve te homonizuara.
Postuar më: 12/04/2022

Vendim Nr. 1060, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Per makinerite” dhe percaktimin e listes se standarteve te homonizuara.

Kontakt