» Tabelat e Sanksioneve të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial për vitin 2016