» Njoftim punësimi -Specialist
Postuar më: 06/05/2022

Njoftim punësimi -Specialist

Specialist në Sektorin e Prokurimeve dhe Shërbimeve të Brendshme(Aplikimi  është mbyllur)

Përshkrimi i punës

 

Kontakt