» Njoftim për shtyp
Postuar më: 18/03/2016

Njoftim për shtyp

Inspektorati Shtetëror  Teknik dhe Industrial vijon intensivisht  inspektimet në të  gjitha subjektet e tregtimit me shumicë e pakicë  të karburanteve  dhe të lëndëve djegëse.Në zbatim të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre” si dhe me angazhimin e kryeinspektorit  të ISHTI-t  Gazmend Osmani , vetëm gjatë muajit shkurt janë kryer mbi 700 inspektime në gjithë vendin.Pas kontrolleve të  ushtruara nga inspektorët e ISHTI-t,  në pikat  e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, janë  mbajtur aktet  përkatëse të bllokimit, ndalimit apo konstatimit për  332 subjekte.Pas shqyrtimit të akt konstatimeve nga komisioni i ankimeve administrative  u vendos masa e gjobës për 80  subjekte të tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse.

Në subjektet  ndaj të cilave u mor masa e gjobës, për  73  prej tyre ishte për shkak të mungesës së dokumentacionit  ndërsa 7 subjekte u gjobitën  për tregtimin e karburanteve jashtë standarteve.Masa e gjobës  ndaj këtyre  subjekteve  vjen në përputhje me ligjin “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Në total masa e gjobave për  subjektet që gjetën në shkelje  shkon në  36.650.000 lekë ( tridhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë lek).Inspektorati Shtetëror  Teknik dhe Industrial do të vijojë  pa ndërprerje kontrollet  në të gjitha pikat e tregtimit të karburantit dhe të lëndëve  djegëse.Ndërkaq për të shmangur situata të rrezikshme për jetën e qytetarëve,  ISHTI u bën apel atyre  të blejnë  bombola  gazi (GLN) në pikat e shpërndarjes të cilat janë të certifikuara dhe që përmbushin elementët e sigurisë teknike.

Ndërkaq  në kuadër të rritjes së elementëve të sigurisë për  tregtimin e bombolave të gazit,   qeveria  miratoi në mbledhjen  e fundit VKM për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN),   ku parashikohet ndalimi i mbushjes së bombolave GLN nga njësitë e tregtimit me shumicë.  Në bazë të këtij vendimi Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial është përgjegjës për mbikëqyrjen e aktivitetit të shoqërisë së tregtimit me shumicë, me qëllim garantimin e sigurisë së bombolave të mbushura me GLN.

 (listën e subjekteve të ndëshkuara me gjobë si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt e gjeni në web-in e ISHTI www.ishti.gov.al)

Kontakt