» Njoftim në lidhje me pagesat për kryerjen e analizave
Postuar më: 18/03/2016

Njoftim në lidhje me pagesat për kryerjen e analizave

Në bazë të udhërit nr.6 datë 09.01.2015  “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”, në lidhje me pagesat për kryerjen e analizave, ju njoftojme se pagesa e tarifës është e detyrueshme dhe bëhet brenda 15 ditëve nga data e dhënies së përgjigjes së analizës subjektit, ndërsa për importet pagesa bëhet para zhdoganimit.

Të gjithë subjektet të kryejnë pagesat për shërbimin që kryen ISHTI sipas urdhërit të mësipërm.

Kontakt