» Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele
Postuar më: 23/09/2014

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Inspektoriatin Qendror Teknik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të vecanta të shpallura në shpalljen për konkurrim njofton se për pozicionin:

1 (një) specialist (finance) në sektorin e Financës, në drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Inspektoriatin Qendror Teknik, kategoria IV-b, kandidati I kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1. Znj. Denada Qirici

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 29 Shtator 2014, ora 09:00 në ambientet e Inspektoriatit QendrorTeknik.

Kliko për të lexuar njoftimin në PDF

Kontakt