» Njoftim mbi krijimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial
Postuar më: 10/06/2015

Njoftim mbi krijimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial

Më poshtë po publikojme Vendimin e Këshllit të Ministrave Nr. 410, Datë 13.05.2015 “PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE
FUNKSIONIMIN E INSPEKTORATIT SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL”.

Për sa me sipër ju bejmë me dije se emri i institucionit ndryshon nga Inspektorati Qëndror Teknik në Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial.

FLETORJA-ZYRTARE

Kontakt