» Njoftim mbi debitorët e ISHTI-t
Postuar më: 16/10/2020

Njoftim mbi debitorët e ISHTI-t

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), në funksion të misionit të tij dhe zbatimit të ligjit njofton të gjitha subjektet debitore, se duke filluar nga data 28.09.2020, do të pezullojë çdo shërbim ndaj tyre, si dhe nuk do të kryej asnjë analizë mbi plotësimin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj (sipas kërkesës së subjekteve), deri në arkëtimin e plotë të detyrimit financiar. Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, inkurajon subjektet debitore sipas listës bashkëlidhur, të kryejnë sa më shpejt pagesat, me qëllim vijimin e punës pa ndërprerje dhe pa pasoja të tjera ligjore.​

Lista me debitorët e përditësuar

Kontakt