» Njoftim
Postuar më: 06/06/2016

Njoftim

Njoftohen të gjithë operatorët ekonomikë të cilët përdorin pajisje/instalime nën presion, pajisje/instalime elektrike si dhe makineri industriale të llojeve te ndryshme se në zbatim të ligjit nr. 10489 15/12/2011 “Për tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” neni 16 pika 2 duhet të sjellin në ISHTI database-in e këtyre pajisjeve sipas modelit të publikuar.

Afati i dorëzimit të të dhënave është dy muaj duke filluar nga data 06.06.2016.

 

Rregjistri i pajisjeve dhe instalimeve

Kontakt