» ISHTI siguron dy aparatura për Laboratorin e Naftës dhe të Gazit
Postuar më: 25/02/2016

ISHTI siguron dy aparatura për Laboratorin e Naftës dhe të Gazit

Për herë të parë dy aparatura do të vihen në punë për përcaktimin e grasos në Laboratorin përkatës të Naftës dhe Gazit.

1.Aparat për përcaktimin e futjes së konit në graso.

2.Aparat për përcaktimin e temperaturës së pikimit në graso.

Me instalimin e këtyre aparaturave bëhet e mundur që për herë të parë në ISHTI  Laboratori i Naftës dhe Gazit të bëjë këto matje duke siguruar standarte më të larta në kontrollin e parametrave të cilësisë së këtij produkti.

 

Këto dy aparatura u dhuruan për ISHTI nga një shoqëri private.

Kontakt