» ISHTI propozon për revokim liçence 40 subjekte
Postuar më: 15/01/2016

ISHTI propozon për revokim liçence 40 subjekte

ISHTI në bazë të inspektimeve të kryera në subjektet SHA me Liçencë Tregtimi të produkteve hidrokarbure ka propozuar zyrtarisht Revokimin e Liçencave të cilat kanë humbur kushtin e kapacitetit depozitues si detyrim ligjor i përcaktuar nga Ligji Nr. 8450 Dt. 24/02/1999 i ndryshuar, Neni 21, si dhe nuk kanë plotësuar detyrimet ligjore të përcaktuara nga VKM 114, Dt. 27.01.2009 pika 8 dhe Urdhëri i Ministrit Nr.6 Dt. 09.01.2015.

Më poshtë do të gjeni tabelën me subjekte e propozuara.

ISHTI propozon për revokim liçence 40 subjekte

Kontakt