» ISHTI ndëshkon administrativisht 8 subjekte për muajin Janar 2016
Postuar më: 15/02/2016

ISHTI ndëshkon administrativisht 8 subjekte për muajin Janar 2016

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Janr 2016 janë gjobitur 8 subjekte nga të cilat 2 për mungesë dokumentacioni dhe 6 për tregtim jashtë standardeve. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

TABELA E SANKSIONEVE TE ISHTI

Kontakt