» ISHTI ndëshkon administrativisht 6 subjekte për muajin Nëntor 2015
Postuar më: 17/12/2015

ISHTI ndëshkon administrativisht 6 subjekte për muajin Nëntor 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Nëntor 2015 janë gjobitur 4 subjekte nga të cilat 2 për mungesë dokumentacioni dhe 2 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukteve jashtë standardit. Gjithashtu janë kryer dhe 2 akt bllokime për mungesë dokumentacioni. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Nëntor 2015

Kontakt