» ISHTI ndëshkon administrativisht 26 subjekte për muajin Dhjetor 2015
Postuar më: 14/01/2016

ISHTI ndëshkon administrativisht 26 subjekte për muajin Dhjetor 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Dhjetor 2015 janë gjobitur 21 subjekte nga të cilat 12 për mungesë dokumentacioni dhe 9 për tregtim jashtë standardeve. Gjithashtu janë kryer 4 akt bllokime dhe është bërë 1 propozim për heqje licence. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Dhjetor 2015

Kontakt