» ISHTI kërkesë për bashkëpunim njësive vendore
Postuar më: 07/03/2016

ISHTI kërkesë për bashkëpunim njësive vendore

Kryeinspektori i ISHTI, Gazmend Osmani u nis shkresë kryetarëve të bashkive, prefektëve, Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit  si dhe strukturave tjera përgjegjëse.

Osmani kërkesë për bashkëpunim, për parandalimin e rrezikut nga bombolat që tregtohen në dyqanet e lagjeve.

Duke iu referuar situatës së fundit të shpërthimit të bombolave të gazit, kryeinspektori i ISHTI, Gazmend Osmani u është drejtuar me një shkresë 61 kryetarëve të bashkive në vend, për dijeni prefektëve, si dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. Kryeinspektori u ka kërkuar drejtuesve të këtyre institucioneve  bashkëpunim për parandalimin e situatave të tilla. Shkresa është bërë pas evidentimit nga inspektorë të Inspektoriatit  Shtetëror Teknik, ku pothuaj në cdo lagje ka dyqane që tregtojnë bombola GLN pa kushtet  e duhura teknike apo edhe pa dokumentacionin përkatës për këtë aktivitet.

Duke marrë në konsideratë rrezikshmërinë që paraqet një situatë e tillë, kryeinspektori Gazmend Osmani kërkon ngritjen e grupeve të përbashkëta me Policine Bashkiake dhe Sektorin Zjarrfikës, nën varësinë e pushtetit lokal, për kontrollin dhe monitorimin e vazhdueshëm të këtij tregu, për parandalimin dhe sanksionimin e kësaj veprimtarie në ambjentet e papërshtatshme.

Kontakt