» ISHTI gjobit 22 subjekte për muajin Shtator 2015
Postuar më: 05/11/2015

ISHTI gjobit 22 subjekte për muajin Shtator 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Shtator 2015 janë gjobitur 22 subjekte, nga të cilat 20 për mungesë dokumentacioni dhe 2 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukteve jashtë standardit. Më poshtë gjeni listat e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Shtator 2015

Kontakt