» ISHTI gjobit 21 subjekte si dhe kryen 11 bllokime për muajin Maj 2015
Postuar më: 29/06/2015

ISHTI gjobit 21 subjekte si dhe kryen 11 bllokime për muajin Maj 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhen Maj 2015 janë gjobitur 21 subjekte,nga të cilat
2 për mungesë dokumentacioni dhe 19 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukrteve jashtë standartit. Gjithashtu janë kryer dhe1 bllokime në të gjithë Shqipërinë, më poshtë gjeni listat e subjekteve si dhe informacioni përkatës për secilin subjekt.

TABELA E SANKSIONEVE TË MARRA NGA ISHTI PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS MAJ 2015

TABELA E AKT BLLOKIMEVE TË MARRA NGA ISHTI PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS MAJ 2015

Kontakt