» ISHTI gjobit 16 subjekte për muajin Korrik 2015
Postuar më: 28/08/2015

ISHTI gjobit 16 subjekte për muajin Korrik 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhen  Korrik  2015 janë gjobitur 16 subjekte, nga të cilat  5 për mungesë dokumentacioni dhe 11 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukteve jashtë standartit. Më poshtë gjeni listat e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

TABELA E SANKSIONEVE TË MARRA NGA I.SH.T.I. PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS KORRIK 2015

Kontakt