» ISHTI gjobit 14 subjekte për muajin Qershor 2015
Postuar më: 30/06/2015

ISHTI gjobit 14 subjekte për muajin Qershor 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhen Qërshor 2015 janë gjobitur 14 subjekte, nga të cilat 3 për mungesë dokumentacioni dhe 11 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukteve jashtë standartit. Më poshtë gjeni listat e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

TABELA E SANKSIONEVE TË MARRA NGA ISHTI PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS QERSHOR 2015

Kontakt