» ISHTI gjobit 11 subjekte për muajin Tetor 2015
Postuar më: 16/11/2015

ISHTI gjobit 11 subjekte për muajin Tetor 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Tetor 2015 janë gjobitur 11 subjekte, nga të cilat 4 për mungesë dokumentacioni dhe 7 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukteve jashtë standardit. Më poshtë gjeni listat e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Tetor 2015

Kontakt