» IQT gjobit 16 subjekte si dhe kryen 7 bllokime për muajin Prill 2015
Postuar më: 25/05/2015

IQT gjobit 16 subjekte si dhe kryen 7 bllokime për muajin Prill 2015

Nga inspektimet e bëra nga Inspektoriati Qëndror Teknik për periudhen Prill 2015 janë gjobitur 16 subjekte,nga të cilat
8 për mungesë dokumentacioni dhe 8 për mungesë cilësie. Gjithashtu janë kryer dhe 7 bllokime në të gjithë Shqipërinë, më poshtë gjeni listat e
subjekteve si dhe informacioni përkatës për secilin subjekt.

TABELA E SANKSIONEVE TE MARRA NGA IQT PER INSPEKTIMET E PERIUDHES PRILL 2015

BLLOKIMET E KRYERA GJATE MUAJIT PRILL 2015

Kontakt