Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Të rejat e fundit

  Raporto, pyet, komento.

  Raportimet, pyetjet apo komentet janë të mirëpritura.

  Forma e kontaktit
  * tregon fushë të domosdoshme

  Formatet e file-ve të pranuara: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
  Madhësia maksimale e file-it: 10mb.