Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Raporto, pyet, komento.

Raportimet, pyetjet apo komentet janë të mirëpritura.

Forma e kontaktit
* tregon fushë të domosdoshme

Formatet e file-ve të pranuara: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Madhësia maksimale e file-it: 10mb.