Legjislacioni mbi të cilin funksionon Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________...
Më shumë

Lënda djegëse për kaldaja, IQT rrit kontrollin e naftës bruto

Kryeinspektori i Inspektoriatit Qendror Teknik, Adrian Cela ka urdhëruar  shtimin e kontrolleve dhe rritjen e vëmendjes ndaj tregtimit të naftës bruto për lëndë djegëse për kaldaja. Sipas urdhrit të  kreut të IQT, në zbatim të ligjit Nr. 8450 datë 24.02.1999 “Pë...
Më shumë