Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit dhe Nënprodukteve të tyre (DINGN)

  MISIONI Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit dhe Nënprodukteve të tyre(DINGN) ushtron veprimtarinë e vetë në kontrollin në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të naftës dhe gazit dhe nënprodukteve të tyre, për zbatimin e kushteve të parashikuara në lejet...
Më shumë