Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional (DIPKN)

OBJEKTIVAT Intensifikimi i bashkëpunimit të ISHTI-t me institucionet e tjera  vendase, me qëllim harmonizimin e të gjitha aktiviteteve në funksion të një bashkërendimi sa më eficent dhe të një produkti cilësor të punës. Informimi i Publikut në mënyrë  të qartë dhe...
Më shumë