Drejtoria e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare (DSGIK)

MISIONI I DSGIK Drejtoria e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare (DSGIK) e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial ka në fokus të aktivitetit të saj, garantimin e sigurisë së jetës së njerëzve, mjedisit dhe vlerave materiale në aktivitet e transportimit...
Më shumë